Ürünler Geliştirici İletişim

GISExpress API.NET

GISExpress uygulama özellikleri, modüller, topolojik operasyonları içeren kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, coğrafi veri servisleri, konumsal veri erişimi, geometri düzenleme işlemleri gibi uygulama altyapısı parçaları fonksiyonel birimlere ayrılmış bir uygulamadır. Modüller birbirinden bağımsız ancak GIS Express API yoluyla birbirleri ile gevşek bağlı bir şekilde iletişim kurabilirler.

Örneğin, geliştiriciler konumsal katman özellikleri, proje özellikleri vb. uygulama verilerine veya topolojik operasyonlar, analizler, dönüşümler gibi çeşitli uygulama fonksiyonlarına erişebilir.

İfade İşlemleri ve Fonksiyonlar

GISExpress bir çok konumsal veri kaynağını ortak Konumsal T-SQL sözdizimi ile destekler.
Örneğin aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz:

Konumsal İşlemler

Konumsal işlemler giriş verilerini alan esas modellemenin önemli bileşenlerini oluşturan fonksiyonlardır, bunun üzerine analiz yapar, ve çıktı bilgisi üretmek için verileri işlerler.

Aşağıdaki işlemler girilen veriden yeni veri oluşturmakta kullanılır:

Konumsal İlişkiler

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde birincil fonksiyon sınıflar arasında konumsal ilişkilerin belirlenmesidir. GISExpress konumsal ilişkileri tanımlamak için boyutsal olarak genişletilmiş 9 topolojik kesişim modelini (DE-9IM) kullanır. Bu standart coğrafi bilgi sistemleri, konumsal veritabanları sorgu ve isterlerinde temel standart olarak kullanılmaktadır.